A2 Flyers

'A2 Flyers' là một trong những chứng chỉ thuộc Cambridge English Qualifications. Đây là bài thi thứ ba trong số các bài thi kiểm tra thực hành tiếng Anh vui nhộn của chúng tôi dành cho trẻ em.

‘A2 Flyers’ là phần thứ ba trong bộ ba các bài kiểm tra của chương trình ‘Cambridge English: Young Learners’ (YLE) dành cho trẻ em. Các bài kiểm tra ‘Cambridge English: Young Learners’ giới thiệu đến các em những bài nói và viết tiếng Anh hàng ngày và là một cách tuyệt vời để các em tự tin và cải thiện khả năng tiếng Anh của mình.

Các bài kiểm tra được viết xung quanh những chủ đề quen thuộc và tập trung vào các kỹ năng cần thiết để giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh thông qua nghe, nói, đọc và viết.

‘A2 Flyers’ có thể giúp con bạn:

  • hiểu những bài viết tiếng Anh đơn giản
  • giao tiếp trong những tình huống quen thuộc
  • hiểu và sử dụng các cụm từ, các lối diễn đạt cơ bản
  • tương tác với những người nói tiếng Anh khi họ nói chậm và rõ ràng.