AUS. SMARTKIDS

Các Hoạt động học ở mẫu giáo: Học viên sẽ cảm thụ ngôn ngữ qua các kỹ năng chính là NGHE – ĐỌC và ĐỒ CHỮ. Chương trình được thiết kế riêng dành cho lứa tuổi Mầm Non. Học viên sẽ tìm thấy hứng thú với tài liệu học Ngữ âm, Video, Trò chơi & Tài liệu Nghe để Dạy Trẻ học qua Ngữ âm – Nhận thức thông qua Nhận dạng Chữ cái (Chữ viết hoa và Chữ thường). Nhận thức Âm vị bằng Dạy Âm thanh Sơ cấp của các Chữ cái và Từ có liên quan.

Khoá học AUS. BABY dành riêng cho học viên Mẫu giáo

Chương trình PHONICS được thiết kế chuyên biệt để giúp học viên quan sát, nhận diện các hoạt động trải nghiệm giáo dục ngôn ngữ theo mô hình Glenn Doman. Học cách đọc bắt đầu từ đây. Từ 3 tuổi trở xuống, con bạn cần xây dựng những kỹ năng sau để chuẩn bị cho việc đọc. Nhận thức về bản chữ in và Nhận thức về ngữ âm là những điểm nổi bật của cấp độ này.

Các hoạt động trải nghiệm dành riêng cho học viên Mẫu giáo

Hoạt động Đọc cho Trẻ Mầm non: Bạn sẽ tìm thấy Bảng Ngữ âm, Video, Trò chơi & Tài liệu Nghe để Dạy Trẻ Đọc qua Ngữ âm - Nhận thức bản chữ in thông qua Nhận dạng Chữ cái (Chữ viết hoa và Chữ nhỏ), Nhận thức Âm vị bằng Dạy Âm thanh Sơ cấp của các Chữ cái và Từ có Liên quan.

Phát triển tư duy ngôn ngữ dành riêng cho học viên Mẫu giáo

Não linh hoạt, hai nửa bán cầu được mở rộng, tư duy nhạy bén, tưởng tượng phong phú. Bồi dưỡng tố chất qua đó giúp trẻ có sự phát triển nổi trội về cả về phẩm chất trí tuệ và phẩm chất phi trí tuệ (tính cách, ý chí, nhân cách, thói quen sinh hoạt)

Việc học sẽ bắt đầu cách đọc. Từ 3 tuổi trở xuống, con bạn cần xây dựng những kỹ năng sau để chuẩn bị cho việc đọc. Với hình ảnh chất lượng từ bản in và Nhận thức về ngữ âm(Phonics) là những điểm nổi bật của cấp độ này. Chúng tôi cung cấp các loại tài liệu sau:

SÁCH ĐƯỢC THIẾT KẾ BẢNG ĐẸP - CHẤT LƯỢNG

Sách hoạt động ngữ âm gồm bài học và bài tập bằng bảng in pdf chất lượng cao dành cho mầm non của chúng tôi. Các trang sách được sắp xếp theo tiến trình của khóa học. Một số kỹ năng mà trẻ sẽ học bao gồm:

 • 26 chữ cái trong bảng chữ cái
 • Những chữ thường và viết hoa
 • Nối các dấu chấm A - L & M - Z
 • Theo dõi bảng chữ cái, thẻ màu
 • Aa - Zz Flashcards
 • Bài học Powerpoint

VIDEO

Phụ huynh không cần phải là một giáo viên chuyên nghiệp để trình bày các kỹ năng cho cấp độ này. Các video hướng dẫn ngữ âm tập trung cao độ của chúng tôi sẽ dễ dàng thực hiện công việc này.
Một số video bao gồm:

 • Video bài hát Âm thanh Chữ cái
 • Học tên đồ vật của 26 chữ cái
 • Dạy bài hát ABC chậm.
 • Các chữ cái Aa đến Dd, Âm thanh & Từ

LUYỆN NGHE

Phần nghe của chương trình ngữ âm mầm non của chúng tôi đồng bộ với các trang tính của cấp độ này, việc sử dụng và chọn âm thanh từ danh sách phát đơn giản.

 • 26 Chữ cái trong Bảng chữ cái
 • Aa đến Dd, Chữ cái & Âm thanh
 • Chữ cái Aa
 • Chữ cái / Âm thanh Bài hát - Aa-Zz

FLASHCARDS

Sừ dụng những thẻ Flashcards in màu chất lượng để dạy chữ và hình trong hệ thống bảng chữ cái.

 • Chữ của bảng chữ cái.
 • Cách viết chữ cái HOA và chữ thường.
 • Học tên của chữ cái và thẻ từ.
 • Phụ âm chữ cái đơn.
 • Nguyên âm đội và nguyên âm đặc biệt