Loading
Overlay

Cảm nhận

Chia sẻ của phụ huynh về chúng tôi!
Nguyễn Khánh Linh

Nguyễn Khánh Linh

Học viên

Tôi đã cho bé học tiếng Anh mầm non của POLY từ năm 4 tuổi. Trong 3 năm học tiếng Anh ở đây, tôi thấy khả năng tiếng Anh của bé tiến bộ rất nhiều, phát âm rất chuẩn xác, …

Bùi Khánh Châu

Bùi Khánh Châu

Phụ huynh học viên

Tôi đã cho bé học tiếng Anh mầm non của POLY từ năm 4 tuổi. Trong 3 năm học tiếng Anh ở đây, tôi thấy khả năng tiếng Anh của bé tiến bộ rất nhiều, phát âm rất chuẩn xác, …

Phụ huynh em Đinh Trần Hoàng

Phụ huynh em Đinh Trần Hoàng

Phụ huynh học viên

Tôi đã cho bé học tiếng Anh mầm non của POLY từ năm 4 tuổi. Trong 3 năm học tiếng Anh ở đây, tôi thấy khả năng tiếng Anh của bé tiến bộ rất nhiều, phát âm rất chuẩn xác, …

Trung Tâm anh ngữ Úc Sài Gòn - AUS