Loading
Overlay

Cảm nhận

Chia sẻ của phụ huynh về chúng tôi!
Em Trần Phạm Minh Tân

Em Trần Phạm Minh Tân

Cháu học ở AUS năm 6 năm rồi, lúc trước cháu học ở Nguyễn Thị Thập giờ chuyển về học […]

Em Lê Minh Khoa

Em Lê Minh Khoa

Cháu rất hài lòng học tại AUS, Cô Vy rất thân thiện, vui tính nữa. Cháu rất thích học lớp […]

Phụ Huynh Em Huỳnh Minh Tân

Phụ Huynh Em Huỳnh Minh Tân

Bấm nút sửa để thay đổi đoạn văn này. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, […]

Phụ Huynh Em Nguyễn Ngọc Bảo Hân

Phụ Huynh Em Nguyễn Ngọc Bảo Hân

Bấm nút sửa để thay đổi đoạn văn này. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, […]

Phụ Huynh Em Trần Lê Thảo Nguyên

Phụ Huynh Em Trần Lê Thảo Nguyên

Bấm nút sửa để thay đổi đoạn văn này. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, […]

Phụ Huynh Em Trần Tuấn Kiệt

Phụ Huynh Em Trần Tuấn Kiệt

Tôi rất lo lắng cho Cháu, vì trước đây học lớp Tiếng Anh Tăng Cường ở Trường và học thêm […]

AUS - anh ngữ Úc Sài Gòn