Với trí tưởng tượng và sự sáng tạo, những ước mơ của con trẻ đôi khi sẽ thật kỳ lạ và khó hiểu. Nhưng hãy để con được vẽ nên những ước mơ mà chúng muốn. Bởi, ước mơ là không giới hạn.