Loading
Overlay

SMART AUS là gì?

SMART AUS là một chương trình đặc biệt được thiết kế và và triển khai hướng đến“Thế hệ Số Thế kỉ 21”.

AUS hân hạnh giới thiệu SMART AUS – một chương trình dạy và học MỚI MẺ, mang lại nhiều NIỀM VUI và đề cao tính TƯƠNG TÁC.

SMART AUS được vận hành trên bảng thông minh và máy tính bảng cá nhân. Nó khuyến khích tất cả học sinh trở thành HỌC VIÊN CHỦ ĐỘNG trong lớp học.

Đáp án khi học sinh làm bài trên các thiết bị thông minh được lưu trữ dưới dạng hồ sơ thành tích cá nhân và được sử dụng cho các phân tích chi tiết. Từ những phân tích này, mỗi học sinh với những nhu cầu khác nhau sẽ nhận được những hỗ trợ riêng biệt trong học tập.