Loading
Overlay

Giới thiệu

Phương pháp Học Thông minh của Thế kỉ 21.

SMART AUS là gì?

SMART AUS là một chương trình đặc biệt được thiết kế và và triển khai hướng đến “Thế hệ Số Thế kỉ 21”.

TƯ DUY DẪN ĐẦU là một chương trình giáo dục kỹ năng và ứng dụng các thói quen TÍCH CỰC, được AUS xây dựng và đào tạo giúp học viên thay đổi tư duy toàn diện bản thân, hình thành các thói quen tốt, phát huy các tiềm năng về sức mạnh con người trở thành nhà Lãnh đạo tương lai.

TRỞ THÀNH CÔNG DÂN TOÀN CẦU là một chương trình giảng dạy Tiếng Anh theo phương pháp học tích hợp TƯ DUY DẪN ĐẦU và LÃNH ĐẠO BẢN THÂN phù hợp đặc điểm tâm sinh lý trẻ Việt Nam tự tin theo học các Trường Quốc Tế hoặc đi du học nhằm đưa thế hệ thẻ Việt hội nhập trong môi trường Quốc tế trong tâm thế Người Dẫn Đầu.

AUS hân hạnh giới thiệu SMART AUS – một chương trình dạy và học MỚI MẺ, mang lại nhiều NIỀM VUI và đề cao tính TƯƠNG TÁC.

SMART AUS được vận hành trên bảng thông minh và máy tính bảng cá nhân. Nó khuyến khích tất cả học sinh trở thành HỌC VIÊN CHỦ ĐỘNG trong lớp học.

Đáp án khi học sinh làm bài trên các thiết bị thông minh được lưu trữ dưới dạng hồ sơ thành tích cá nhân và được sử dụng cho các phân tích chi tiết. Từ những phân tích này, mỗi học sinh với những nhu cầu khác nhau sẽ nhận được những hỗ trợ riêng biệt trong học tập.