Loading
Overlay

Phương pháp

Mang lại sự hỗ trợ tốt nhất và hiệu quả nhất cho con bạn

Phương pháp SMART AUS

AUS đặt nền móng dựa trên phương pháp dạy và học đã được công nhận và kiểm chứng hiệu quả giáo dục. Phương pháp này được xây dựng một cách khoa học nhằm đem lại sự hỗ trợ tốt nhất và hiệu quả nhất cho con bạn.

7 Bước trong SMART Learning

1Giới thiệu kiến thức hiệu quả

Những hoạt động nhằm giới thiệu kiến thức mới vô cùng thú vị và nằm trong tầm mắt của học viên.

2Rèn luyện hiệu quả

TỪNG BƯỚC MỘT giới thiệu kiến thức và kĩ năng, lặp đi lặp lại và đi sâu vào chi tiết.

3Ứng dụng hiệu quả

Đa dạng các hoạt động dưới dạng dự án và mang tính cá nhân cao nhằm giúp học sinh áp dụng và nắm bắt được kiến thức đã học.

4Ôn tập hiệu quả

Những hoạt động vui nhộn giúp ôn tập và tổng hợp lại kiến thức đã học.

5Đánh giá

Kiểm tra mức độ nắm bắt kiến thức.

6Thu thập dữ liệu

Kết quả học tập thu thập được sẽ được sử dụng để phân tích chi tiết mức độ nắm bắt kiến thức của mỗi học sinh.

7Phụ đạo

Các bài tập luyện thêm được cung cấp cho từng học viên dựa trên dữ liệu được phân tích nhằm giúp các em khắc phục những yếu điểm của mình.