" CHUẨN BỊ TÂM THẾ CHO CON VÀO LỚP 1"

Có người nói, chuyện học cũng như bước từng bậc thang, bạn phải rèn luyện cho đôi chân mình, thể lực thật tốt để có thể bước lên những nấc thang tiếp theo. Và có lẽ khó khăn hơn cả chính là nấc thang đầu tiên khi con bắt đầu bước vào lớp 𝟏.

NỘI DUNG: Vững vàng tâm thế cho con vào lớp 1

1. Vai trò của ba mẹ và một số gợi ý của chuyên gia tâm lý

2. Vai trò của giáo viên lớp lá và Trường mẩm non.

3. Vai trò của giáo viên lớp 1 và Trường tiểu học

4. Chuẩn bị tâm thế cho học sinh về thể chất

5. Chuẩn bị tâm thế cho học sinh về tâm lý.

6. Chuẩn bị tâm thế cho học sinh về Ngôn ngữ.

7. Chuẩn bị tâm thế cho học sinh về tình cảm kỹ năng Xã hội

8. Chuẩn bị tâm thế cho học sinh về phát triển trí tuệ.

9. Chuẩn bị tâm thế cho học sinh về các kỹ năng cần thiết cho hoạt động học tập.